chakran.jpg (16326 bytes)   

Chakras are centers of energy, located on the midline of the body. There are seven of them, and they govern our psychological properties. The chakras located on the lower part of our body are our instinctual side, the highest ones our mental side.

The chakras can have various levels of activity. When they're "open," they're considered operative in a normal fashion.

Ideally, all chakras would contribute to our being. Our instincts would work together with our feelings and thinking. However, this is usually not the case. Some chakras are not open enough (being under-active), and to compensate, other chakras are over-active. The ideal state is where the chakras are balanced.

chakra.gif (5243 bytes)
1 - Root chakra
The Root chakra is about being physically there and feeling at home in situations. If it is open, you feel grounded, stable and secure. You don't unnecessarily distrust people. You feel present in the here and now and connected to your physical body. You feel you have sufficient territory.

If you tend to be fearful or nervous, your Root chakra is probably under-active. You'd easily feel unwelcome.

If this chakra is over-active, you may be very materialistic and greedy. You're probably obsessed with being secure and resist change.

2 - Sacral chakra
The Sacral chakra is about feeling and sexuality. When it is open, your feelings flow freely, and are expressed without you being over-emotional. You are open to intimacy and you can be passionate and lively. You have no problems dealing with your sexuality.

If you tend to be stiff and unemotional or have a "poker face," the Sacral chakra is under-active. You're not very open to people.

If this chakra is over-active, you tend to be emotional all the time. You'll feel emotionally attached to people and you can be very sexual.

3 - Navel chakra
The Navel chakra is about asserting yourself in a group. When it is open, you feel in control and you have sufficient self esteem.

When the Navel chakra is under-active, you tend to be passive and indecisive. You're probably timid and don't get what you want.

If this chakra is over-active, you are domineering and probably even aggressive.

4 - Heart chakra
The Heart chakra is about love, kindness and affection. When it is open, you are compassionate and friendly, and you work at harmonious relationships.

When your Heart chakra is under-active, you are cold and distant.

If this chakra is over-active, you are suffocating people with your love and your love probably has quite selfish reasons.

5 - Throat chakra
The Throat chakra is about self-expression and talking. When it is open, you have no problems expressing yourself, and you might be doing so as an artist.

When this chakra is under-active, you tend not to speak much, and you probably are introverted and shy. Not speaking the truth may block this chakra.

If this chakra is over-active, you tend to speak too much, usually to domineer and keep people at a distance. You're a bad listener if this is the case.

6 - Third Eye chakra
The Third Eye chakra is about insight and visualisation. When it is open, you have a good intuition. You may tend to fantasize.

If it is under-active, you're not very good at thinking for yourself, and you may tend to rely on authorities. You may be rigid in your thinking, relying on beliefs too much. You might even get confused easily.

If this chakra is over-active, you may live in a world of fantasy too much. In excessive cases halucinations are possible.

7 - Crown chakra
The Crown chakra is about wisdom and being one with the world. When this chakra is open, you are unprejudiced and quite aware of the world and yourself.

If it is under-active, you're not very aware of spirituality. You're probably quite rigid in your thinking.

If this chakra is over-active, you are probably intellectualizing things too much. You may be addicted to spirituality and are probably ignoring your bodily needs.

Back to Index
Svensk version
 
Hur ska man göra?
Titta på bilden här bredvid. Där ser du var varje chakra är beläget på kroppen.
Kronchakrat
Färg: Violett
Plats: Toppen av hjässan,
Nyckelord: Enhet med allt, gud och frid
Sten: Ametist
Pannchakrat
Färg: Kungsblått,
Plats: Mitt i pannan
Nyckelord: Medvetande, intuition och bevittnande
Sten: Lapis lazuli
Halschakrat
Färg: Klarblått
Plats: Halsen
Nyckelord: Kommunikation, inre vägledning och kreativitet
Sten: Akvamarin
Hjärtchakrat
Färg: Grönt,
Plats: Mitt i bröstkorgen
Nyckelord: Balans, harmoni och kärlek
Sten: Aventurin
Solar plexuschakrat
Färg: Gult,
Plats: Solar plexus
Nyckelord: Vilja, personlig kraft och koncentration
Sten: Citrin
Navelchakrat
Färg: Orange
Plats: Under naveln
Nyckelord: Relationer, sexualitet och känslor
Sten: Karneol
Rotchakrat
Färg: rött
Plats: svanskotan, bäckenbotten och benen
Nyckelord: Överlevnad, sexualitet och det materiella
Sten: Granat
Image22.gif (23699 bytes)
Lägg stenarna enligt följande gärna direkt på huden, på respektive chakra; silvergrå hematit vid fötterna, röd granat på rotchakrat (under stjärten vid svanskotan), orange kalcit eller karneol ca 2 cm under naveln, gul citrin på solar plexus, grön aventurin mitt på bröstkorgen, ljusblå akvamarin, sodalit eller blå bandagat på halsen, blå lapis lazuli, sodalit eller azurit på pannan, lila ametist uppe på hjässan ovanför huvudet. Du kan gärna använda fler stenar. Vill du göra chakrabalansering ska du lägga så att färg och chakra stämmer överens.

Lägg bergkristallerna i händerna pekande innåt/uppåt och mellan stenarna på kroppen kan du också lägga bergkristaller med spetsarna pekande uppåt. Låt känslan guida dig.

Börja balanseringen med att medvetet fokusera på ett chakra i taget. Gå uppifrån och ner hela vägen genom kroppen en gång. Om du tappar koncentrationen gör det inget, det är en del av avslappningen kom bara tillbaka till det chakra där du var sist. Du kan sedan vända och gå upp från första chakrat till hjässan på samma sätt. Stanna en liten stund vid varje chakra och känn in, ta ett andetag och fortsätt sedan. När du gått hela vägen upp kan du släppa taget om koncentrationen och sjunka inåt. Slappna av. Låt tankarna komma och gå.

Lyssna gärna på stillsam och vacker musik när du gör detta. Följ instruktionerna. Njut och sjunk in i dig själv. Se till att du är ostörd och stäng av telefonen. Gör inte chakrabalansering om det inte känns bra. Om du i alla fall vill göra chakrabalansering kan du kontakta en terapeut.

Vad är det som händer?
Ett chakra är ett möte mellan de andliga, psykiska och fysiska aspekterna hos oss människor. En chakrabalansering syftar till att harmonisera, balansera och göra oss mer närvarande till kropp och själ.
Vår livsenergi vibrerar i olika frekvenser precis som färger och kristaller. Varje sten "stämmer tonen", frekvensen i respektive chakrapunkt så att det naturligt kommer i mer balans med sig självt och den existentiella energin. Varje chakra har en egen frekvens som stämmer överens med stenen i samma färg.

Vad kan man uppleva?
Om du är trött är det troligt att du somnar, det gör inget balanseringen fungerar i alla fall. Det är bra om du slappnar av. Avslappningen som sker kan jämföras med ett meditativt tillstånd som också kan skapas tex med självhypnos. Ofta upplevs tillståndet som någonting mellan dröm och vakenhet. Kanske drömmer du eller får andra typer av bilder, visioner eller upplevelser i ditt medvetande. Du kanske också känner det som om du faller in i en vaken djup vila.
Chakrabalansering är en helande avslappningsmetod och upplevs helt beroende av individen som använder sig av metoden. Chakrabalansering är inte en ersättning för traditionell läkarvård eller psykoterapi.


Back to Index