Index  
  Paternally 1        Nr 2 - 95
  Paternally 2       Nr 128 - 382
  Paternally 3       Jan Åsfeldt - Buschau - Geijer ättetavla
  Paternally 4       Olof Stenberg - Maria Schleicher ättetavla
4757
Anna Svenske
1580-tal - ?
9514
Petrus Petri
Svenske
1525 - 1591
19028
Peder Larsson
Svenske
?-1534
38056 Lars Göransson 76112 - 76113
38057 ? 76114 - 76115
19029
Ingeborg
Månsdotter
38058
Måns Pedersson Bagge af Berga
76116
Peder Nilsson
152232
Nils Jönsson
? - 1390 eller -91
304464
Jöns Abjörnsson ? - 1377 ung.
Abjörn Nockesson
NN Lindromsdotter
?
152233 Catharina Petersdotter Peter Hemmingsson o Sigrid Magnusdotter
76117 ? 152234 - 152235
38059
Karin Bagge
76118
Peder Trulsson
Bagge af Botorp
152236
Tyrgils Djäkne Bagge
304472 Nisse Bagge 608944 Tyrgils  o  ?
304473  NN Bagge
152237 Ingrid Halstensdotter
76119 Elseby Gäwertsdotter 152238 - 152239
9515
Catharina
Bröms
19030
Lars Bröms 
? - 1565
38060
Joen Nilsson Ruska
76120
Nils Andersson Ruska
152240 Anders Ruska ? - före 1464
152241
Ingrid Ragvaldsdotter
304482 Halsten Petersson Båt
304483
Katharina Svensdotter Sparre
608966
Sven Fadersson
1217936 Fader Birgersson 2435864  Birger
?
1217933  ? Magnusdotter 2435866 Magnus Kristiansson
2435867 Margaretha
608967 Ragnhild Filipsdotter 1217934  Filip Ragnvaldsson  
?
76121 Karin Offesdr Bååt 152242 Offe Nilsson Båå ca 1490 talet
152243
38061 Anna Jönsdotter   Bröms 76122 Jöns
76123 Karin Jönsdotter Bröms
152246 Jöns Bröms
152247 Kristina Trulsdr 304494 Tyrils Johansson ca 1400 tal
 
19031
Margareta
Olofsdotter
Drake
38062
Olof Christiernsson Drake
716124 Christiern Drake
?  - 1484 ca
152248 -
152249
716125 Margareta Svensdr Krumme
? - 1455 ca
152250 Sven Bäk Kumme 304500 Nils Kumme  
304501 Gunhild Svendr Bäk 609002 Sven Bäk
 
152251 Botild Klausdr
Apellegard
304502 Klaus Apellegard
304503 Estrid
38063
Marta Arvidsdotter Store
716126
Arvid Knutsson Drake 
144? - 1495
152252
Knut Arvidsson
? - 1459
304504   
Arvid Jönsson 1376 - före 1438
609008   Jöns Bengtsson   ca 1340 -
?
304505  Ingegerd Petersdotter 609010  Peter Andersson Prika
609010 Ingeborg Sigvardsdr
? - död före 1439
152253
Kerstin Bengtsdr
304506 Bengt Turesson
304507 Märta Glunnarsdr (Gylta) 609014 Gunnar Gylta
609015 Märta Olofsdr
? - före 1421
Olof Bossen
Katarina Karlsdr
716127
Anna Göstafsdotter  Stenbock
? - 1505
152254
Göstaf Olofsson
1450 talet
304508 Olof Jönsson 609016 Jöns Skytte  
609017 ?
304509 Estrid Knutsdotter Körning  
152255 
Ingrid Bengtdottern
1450 talet
304510
Bengt Uddsson
dog 1426 - 1437
609020 Udd Matsson 1218040 Mats Uddsson
1218041 Ingeborg Knutsdotter
609021 Ingrid Karlsdotter 1218042 Karl Ingemundsson
1218043 ?
304511
Kristina Staffansdotter
609022 Staffan Ulfsson Ulf  
609023 Iliana Åkesdotter Båt

Uppg. fr släktutredning gjord av Svensk Släktforskning, Örebro. 1977-10-10.
Här finns mycket material om de olika personerna som ännu ej är upplagda i denna släktöversikt. Arbetet fortskrider.