Motala.jpg (2144 bytes)

Översikt Motala
med omnejd
  Flygfoto över Motala
med inloppet till
Göta Kanal och strömmen
Östergötlands
olika härader  
Karta över socknar På Solviksgatan 15  bodde vi.
Landskapsguidens karta över Östergötland  Kinds Härad Fyren,   utanför vår brygga, badade där  på 50-talet.
Vårdnäs Socken Östergötlands karta
över sjön Tåkern
och dess omgivningar
   
Wästerby Bränneri
i Wålnäs Socken
vid sjön Rengen
Östergötlands karta över sjön Rengen och Hanekinds Härad och Vists Socken    
Back