Generation   1 Generation 2 Generation 3 Generation 4
Stig Georg Lundbeck
1910-03-05
Helmy Gunborg Falk
1909-08-17
Inge Valdemar Persson
1945-04-19
Britt-Marie Lundbeck
1943-02-21
Namnändr. fr. Persson
till Bibi Falk
Karolina Palutko
1974-11-18

Johan David Persson
1973-12-11
Familjenamn: Macéus
Adrian Antoni Macéus
2005-05-03

Vincent Valdemar Macéus
2010-07-31

Ewa-Lena Lundbeck
1945-03-31

Hans EC Andersson
1945-07-01
Familjenamn: Lackéus
Lisa Elvira Helena Lackéus
1971-07-18
Petteri Mettiäinen
1969-10-16
Familjenamn: Lackéus
Elvira Hanna Lackéus
2005-12-17
Siri Linn Lackéus
2008-11-07
Martin Erik Lackéus
1974-05-08
Karin Elisabeth Hedvall
1976-04-28
Simon Erik Lackéus
2008-03-21
Hugo Lackéus
2009-07-11
. .LUNDBECK
    Badelunda, Lundby  och St Iliens kyrkor i Västerås,
Västmanland varifrån släkten Lundbeck härstammar från slutet 1600-tal.    
1722 - 1735 bosatta i Lybeckstorp.
Ättlingar till Johan Wilhelm Lundbeck, 1816-04-06 - 1850-03-14  
Lundbeck - Melin 1811-06-16 - 1868-02-19: Familjen Melins Lefnadsöden av Louise Melin
Denna folder på 48 maskinskrivna sidor av Alice Lundbeck finns i flera exemplar. Min första kontakt med delar av den fick jag av Nina Åkerblom Nielsen. Jag fick ett exemplar imin hand av kusinerna Ulla Bengtsson och Birgitta Gahnström efter min faster avlidit i juni 2007, 98 år gammal. Denna skrift är ett unikt dokument över familjen Lars Melins öden på 1800-talet.
Foton på KÄNDA personer inom släkten Lundbeck
Foton på OKÄNDA personer inom släkten Lundbeck
. .DJURLING
Ättlingar till Carl Johan Djurling,  1815-11-10  -  1879-12-23
Ättlingar till Erik Gustaf Djurling,  1819-08-10  -  1882-04-05
Djurling 1665 - 1980 nedtecknat av Anna Nordgren, f. Djurling
Foton på KÄNDA & OKÄNDA personer inom släkten Djurling    Foto från Djurlingsö.
Foton inom släkten Djurling från Anders Grenstedt

 Back