Index  
  Maternally 1      Nr 3  - 127  
Kartor över Motala
  Maternally 2      Nr 195 - 510
  Maternally 3      Den Äldre Falksläkten
"Boken om Släkten Falk" Ättlingar till Carl Henrik Falk II, 1842 - 1928   
Här kan du finna alla tabeller och sidor ur boken ovan. För att underlätta är den idelad på 8 olika stycken.
Söker du någon viss person bör du veta i vilken tabell du kan finna personen.

-
Boken Falk 1 
Förordet till boken av Eric Bergqvist
Motala i november 1951
Boken Falk 2
Den Äldre Falksläkten 
Tabell 1 - 25 
Sid: 11 - 27
-----
Boken Falk 3 
Falkarna och Motala Ström 
Sid: 35 - 51
Boken Falk 4
Den Yngre Falksläkten 
Tabell 30 - 35 
Sid:    57 -   76
-----
Boken Falk 5 
Den Yngre Falksläkten 
Tabell 36 - 41 
Sid:   77 -   96
Boken Falk 6 
Den Yngre Falksläkten 
Tabell 42 - 58 
Sid:   97  - 114
-----
Boken Falk 7 
Den Yngre Falksläkten 
Tabell 59 - 94 
Sid: 117  - 145
Boken Falk 8 
Den Yngre Falksläkten 
Tabell 95 -116 
Sid: 146 - 167  
Rättelser: Sid 184 - 189
= Till toppen  på sidorna ovan.
  Till Index
Historien om Jonas Falk NYTT funnet material: Artiklar om Falksmedjan