Ur "Boken om Släkten Falk" av Eric Bergqvist, Motala i nov. 1951
"Den Yngre Falksläkten"
Gå till:  Tabell:   95    96    97    98     99    100    101    102     103    104    105    106     107    108    109    110     111    112    113    114     115    116     
Sidorna:  146  - 116        Rättelser sid:  184/185,   186/187,    188/ 189.


99

101

103

105

107

109

111

113

115

184

186

188

  TOP of page