Ur "Boken om Släkten Falk" av Eric Bergqvist, Motala i nov. 1951
"Den Yngre Falksläkten"
Gå till:    tabell:     42    43    44    45    46     47    48     49    50    51    52     53    54    55    56     57    58           Sidor:    97  -    116
45

47
49

51

53

5657
  TOP of page