Ur "Boken om Släkten Falk" av Eric Bergqvist, Motala i nov. 1951
"Den Äldre Falksläkten"
Gå till tabell:   1     2    3    4    5     6    7    8    9     10    11   12   13     14    15    16    17     18    19    20   21     22    23    24    25

2

4

9

14

17

20

23
  TOP of page