Förord ur "Boken om Släkten Falk" av Eric Bergqvist, Motala i nov. 1951