43

Maja Stina Fredricsdr
Skölfman
Flyttar från Skölfs ägor till Björka 1813 som piga. Hem igen 1814. "Brev av Margit f Lundbeck: Maja Stina var 34 år vid Hedda Lovisas födelse. Vittnen 1794: Olof Olsson med dess hustru, Kjerstin Andersdotter, Anders Gustafsson med dess hustru i Skölfs.
Vittnen 1828: Per Magnusson och dess hustru, Schölfs ägor. Korpral (namn oläsligt), Kumla ägor."
Född 1794-10-06 Glanshammar, GID 306.45.30400 F Örebro län
Död 1835-01-28 Bröstsjuka - TBC  
Gift I 1816-11-03 Lars (Göthberg) Skölfman, Lillkyrka, Örebro. Gifta i Glanshammar, GID 306.48.68100 G  
Barn Födda Ort Döda Anm.
Johanna Rosina Larsdotter 1817-07-31 Kräklinge   I GID 197.21.55600 anges född i Kräcklinge.
Maja Stina Larsdotter 1819-12-22 Glanshammar

1888-10-21
Södertälje

Dotter:  Hedvig f 1852-10-24 i Glans- hammar och g 1 m Fahle Casimir Björkman Hildebrand f 1839-1917 (3 barn), g 2 m Carl Almgren f 1853-1906 (4 barn). D i Göteborg 1948-04-09.
Lars Fredrik Larsson Schölfman 1822-02-13 Glanshammar    
Brita Gustafva Larsdotter 1825-07-28 Glanshammar   Tvilling
Anna Lotta Larsdotter 1825-07-28 Glanshammar   Tvilling
Hedda Lovisa Larsdotter Schölfman 1828-08-31 Glanshammar 1912-06-30 Gift med Carl Johan Djurling.
Carolina 1831-07-10 Glanshammar   GID 306.47.57000 F
Gustaf 1833-07-10 Glanshammar   GID 306.47.58000 F
Back   GID 306.34.19000 Hf 1826-30 Lars Skölfman m familj.  6 barn.  1) g.m.? Erik Larsson Torpare f. 1825
43P GID 2495.36.15700  2) g.m.? Selin. Blev änka 1890. Lillkyrka, Eriksberg under Hälglöt.
GID 306.32.98400 Hf 1821-25 Lars Skölfman m familj.  5 barn.
GID 306.31.69400 Hf 1816-20 Lars Skölfman m familj.  2 barn.
GID 306.45.40700 F Maja Stina Modern Maja Stina 25 år 1819. Fadern omnämns som Lars Gren.
GID 306.45.41700 F Lars Fredrik Modern Maja Stina 28 år 1822.
GID 306.47.54800 F Hedda Lovisa  Modern Maja Stina 34 år 1828.
GID 306.45.43000 F tvillingarna Modern Maja Stina 31 år 1825.
font> Modern Maja Stina 31 år 1825.