8

Frans Oscar Lundbeck Typograf och boktryckare Konstförvant. Inflyttade från Badelunda förs till Västerås 6 mars 1859 tillsammans med modern Sofia Brantingsson. Började som lärling hos boktryckaren Adolf Fredric Bergh. Kallas typograf i hfl i 1890 års folkbokräkning och bor på Westra Qvarteret, Västerås domkyrkoförsamling (nr 3876317). Kurt Hultgren: Omnämns i artikel i Wästmanlands Läns Tidning om Axel Wilhelms död som faktorn vid WLT.
Född 1842-10-13 Badelunda Västerås Västmanland
Död 1899-08-06    
Gift 1866-12-08 Johanna Albertina Melin. Om bröllopet berättas här. Domkyrkoförs. i Västerås, Västmanl. län
Foto över hela familjen med barnen.
Barn Födda Ort Döda Anm.
Oskar Alrik Lundbeck 1867-06-30 Västerås 1942

Son 1.  Lundbeck / Lundbäck. Till Östersund, Söner: Berndt och Sven.

Axel Wilhelm Lundbeck 1869-08-24 Västerås 1905-10-01 Son 2. Kypare 1890, 1904 gårdsegare. Barn: Annie, Ebba och Irma.
Hjalmar Laurentius Lundbeck 1871-10-10 Västerås 1872-03-10 Son 3. Lundbeck / Lundbäck. Dog 5 månader gammal av lunginflammation. GID 100019.42.13500
Fanny Albertina Lundbeck 1872-12-25 Västerås 1879-09-02 Dotter 1. Enl. hfl. Död av difteri. 6 år och 7 mån gammal. GID 100019.34.61900
Zelfrid Hjalmar Lundbeck 1875-07-11 Västerås 1944-07-02 Son 4. Bodgosse 1890, lagermästare.
Bror Hugo Lundbeck 1877-10-08 Västerås 1942-04-02 Son 5. Handelsresande. Flyttar till Sala.
Knut Oskar Lundbeck 1881-04-03 Västerås 1914-05-15 Son 6. Bokhållare, handelsres.
Gerdt Laurentius Lundbeck 1883-11-02 Västerås 1920-10-20 Son 7. Snickare
Elsa Albertina Lundbeck 1887-05-29 Västerås 1975-09-11 Dotter 2. Engelbrekt, Sthlm, dog og
Oscar Albert Lundbeck 1889-07-21 Västerås 1946- Son 8. Bundtmakeriarbetare. Målare.
Familjen hade dessutom 4 fosterbarn.   1890 bodde pigan Selma Josefina Andersson i hushållet. F. 1873 i Kungsåra, Westmanl.län.
Dina Matilda Gans f 1864-08-19 i Sthlm.
Anna Ines Henrietta Carlberg f 1875 i  Sthlm, Catharina fsml.
Från Kurt H: i hushållet för Frans Oskar Lundbeck fanns dessutom tvillingsystrarna Gans, Matilda Isakina Gans och Sofia Augusta Gans födda 1862 med kommentaren "barnen äro döpta, fadern är fabrikör Isak Gans av mosaiska bekännelsen" Tvillingarna finns inte med i hfl Aia:20 (1879-1890) endast den yngsta systern finns då kvar.  Se Lars Melin.

Ättlingar till Frans Oskar Lundbeck är redovisade från Johan Willhelm Lundbeck och framåt.

Back to Paternal 

Frans Oskar Lundbeck

Back to

Johan Wilhelm Lundbeck
GID 2605.28.45200 Hf
GID 2605..21.54700 Hf
Barnen Gans
GID100019.23.20600 Född son 1
GID100019.49.46900 Född son 2
GID100019.50.6800 Född son 3
GID100019.56.10800 Född son 4
GID100019.32.51500 Född son 5
GID100019.37.12900 Född son 6
GID100019.47.53200 Född son 7
GID100019.16.64600 Född dotter 2
GID100019.22.38900 Född son 8
Många uppgifter kommer från Kurt Hultgren om alla barnen.
r> Många uppgifter kommer från Kurt Hultgren om alla barnen.