84

Eric Abrahamsson Flyttar 1776 från Götlunda till Gunnarsökna By, Lillkyrka, Örebro. Bor senare på Slyte ägor, Lillkyrka, Örebro.
Född 1743-12-06 Urwalla, Götlunda. GID 283.35.54800  F.  
Död 1802-09-19 58 år 10 mån 14 dgr. GID 2495.36.19500 D. Hetsig feber.  
Gift I   Cajsa Jansdr, f ca 1747-03-25.  död, 1787-07-08, Lillkyrka.   40 år, 3 mån, 14 dagar.  
Gift II 1788-05-23 Brita Larsdotter från Kärsta.  
Barn Födda Ort Döda Anm.
Johan Ericsson 1769-12-04 Götlunda   GID 283.36.66700 F.  Urvalla.
Stina Ericsdr 1771-03-11 Götlunda   GID 283.36.67400 F.  Urvalla.
Eric Ericsson 1780-09-02 Lillkyrka   GID 2495.35.9700. Gunnarsökna By, Lillkyrka.
Magdalena Ericsdr 1784-12- Lillkyrka   GID 2495.35.11500. Gunnarsökna By, Lillkyrka.
Barn med Brita Larsdotter
Lars Ericsson 1788-12-01 Lillkyrka   GID 2495.36.14000. Moder Brita Larsdr.
Brita Ericsdr 1791-03-21 Lillkyrka dså GID 2495.36.15300  F. 1 mån 14 dagar gammal. GID   2495.36.15500 D.
Lars Ericsson Skölfman 1792-09-09 Lillkyrka   Nr. 42. GID 2495.36.15800 F.
Brita Ericsdr 1796-03-17 Lillkyrka 1796-04-10 GID 2495.36.17200 F.
Eric Ericsson 1797-03-10 Lillkyrka 1803-12-10 GID 2495.36.17600 F.   Rödsot.  GID 2495.36.20200 D.
Anders Ericsson 1802-06-08 Lillkyrka 1803-12-21 GID 2495.36.19700 F.  Född efter faderns död.  
GID 2495.36.20200 D och hf 2495.23.23100. Död i rödsot.  
Back   GID 2495.23.23100 Hf 1794-1802 Bor på Nybygget Rå, Lillkyrka.
84 GID 2495.20.77500 Hf 1767-84
GID 283.25.60700 Hf 1774-89 Urvalla, Götlunda. Endast dr Stina
="bottom" align="left">Urvalla, Götlunda. Endast dr Stina