87

Anna Stina Welamsdotter Inflyttad till Skölfs rote från Götlunda 1787.
Född 1764-07-08 Axberg hammars. Gid 2242.44.113100 Örebro, Närke&Värml.
Död 1845-01-24 Skölfs ägor, Glanshammar, av ålderdom.   (Från PH) Västmanland
Gift   Fredrik Wilhelm Skölfman f. Köhler  
Barn Födda Ort Döda Anm.
Maria (Maja) Stina 1794-10-06 Glanshammar   Västmanland
Johanna Rosina 1802-06-23 Glanshammar 1805 Västmanland
Back   GID 306.27.85900 Hf
87P GID 306.29.9200 HF
GID 306.30.42400 Hf
GID 306.45.30400 F Maja Stina
GID 306.45.33200 F Johanna Rosina
ttom" align="left">