32

Anders Lundbeck Organist 1806 och klockare 1811-39 i Badelunda. Bodde på Klockaregården. Änkling 1831.
Född 1786-05-01 Skälby, Badelunda Västerås  Enl GID nedan. Västmanland
Död 1839-05-21 Badelunda, Västerås. Död i nervfeber.  
Gift 1811-01-13 Katarina (Catharina) Ersdotter,   Badelunda Västerås Västmanland
Barn Födda Ort Döda Anm.
Carolina Gustafva Lundbeck 1812-06-12 Badelunda Västerås 1831-10-17  
Johan Wilhelm Lundbeck 1816-04-06 Badelunda Västerås 1850-03-14 (14/5?) Klockaregården
Back   GID 2331.12.67300 F32
32P GID 2331.23.51100
GID 2331.12.75200 F nr 16s syster CG
GID 2331.12.76300 F nr 16
GID 2331.19.100800
GID 2331.10.57800 Hf 1833-42
GID 2331.25.95300 Hf 1813-23
Text nedan från Bengt Wallén, Badelunda hembygdsförening:
LUNDBECK, ANDERS
Organist, Klockaregården, f. 1786-05-01 i Badelunda, d. i nervfeber 1839-05-21,  h:u Catharina Ersdotter, f. 1782 i Badelunda, d. 1861-12-11, son Johan Wilhelm. (Hfl 1833-1842, s. 332, Klockaregården).   SS 1844-02-25: L. nämns som avliden och far till nuvarande klockaren och orgelnisten J. W. Lundbeck. L:s änka har hittills bott hos sonen, men får ej göra detta längre (ant. p.g.a. sonens stora familj) och vill ha församlingens hjälp att reparera en henne tillhörig byggnad vid Klockaregården. SS 1853-02-20:  Det erinras om "den eländiga belägenhet i vilken avl. klockarens A. Lundbecks änka nu kommit...".
Bengt Wallén skriver:   Anders Lundbecks hustru Katarina dog 1861-12-11. Man kan t ex läsa i sockenstämmoprotokollet från 1853-02-20 om ”avlidne klockaren Anders Lundbecks änka”. Både Anders och sonen Johan Wilhelms änkor hade det besvärligt i Badelunda efter männens frånfällen.
onen Johan Wilhelms änkor hade det besvärligt i Badelunda efter männens frånfällen.