49

Maja Gustafva Henricsdotter (Greta)
Född 1787-01-29 Ekebyborna  
Död 1860-08-03 Död av ålderdom i Motala  
Gift 1818-08-21 Henric Falk Kusin med sin fru.
Barn Födda Ort Döda Anm.
Maja Caisa Falk 1809-05-11 Vinnerstad 1864 Dotter 1  Sjuklig och dog ogift. Gid 409.12.21900 F
Carl Henric Falk I 1813-08-12   1881--06-18 Tab. 92. Son 1    Nr 24. 
Johan Gustaf Falk 1816-02-05 Vinnerstad 1879-11-24 Tab. 93. Son 2   Gid 409.12.23100 F
Anders Johan Falk 1818-10-02 Ekebyborna   Tab. 94. Son 3   Gid 282.21.66200 F
Adolf Fredric Falk 1821-06-25   1852-07-15 Tab. 95. son 4
Back GID 340.83.11900 F HF
49 GID 340.13.20500 HF Johan Gustaf Falk
Gid 409.1.91900 Hf 1814-19 Vinnerstad.
Gid 409.12.6500 Gifta Vinnerstad.
Tab.75 Ref. till boken "Släkten Falk" samt  Genline.
sp;Ref. till boken "Släkten Falk" samt  Genline.