118

Lars Jörgensson Gammal Soldat.  1777 flyttar från Flistad till Björkeberg där han blev antagen som Livgrenadjär.  Bor på Gammalstorps* ägor. Till Godegård 1807 med hustru och 2 barn. Bor först på gården Westervik. I Gid 244.7.20100 Afskedade grenadjären Lars G och hustru bor på Gammalstorp med sonen Sven. 1807-1811.
Född 1751-06-10 Krigsberg = Kristberg, Stubba. Östergötlands län
Död 1821-09-05 Dog av lungsot.  70 år gammal. Enl gid 244.22.46700 f. 1750-05-24 - 71 år gammal. Har haft 7 barn, 3 söner 1 dotter som lever 1821.  
Gift 1778-01-04 Catharina Svensdotter, Björkeberg Östergötlands län
Barn Födda Ort Döda Anm. Uniform 1798
Andreas Larsson Gammal 1779-03-09 Björkeberg 1779-12-01   1798livgren.gif (23827 bytes)
Lars Larsson Gammal 1780-12-13 Björkeberg    
Anders Larsson Byström 1783-11-21 Björkeberg 1844-06-01 Till Flista 1798. Livgrenadjär. Död i Godegård, Lindbofallet
Jöns Larsson Gammal 1787 Björkeberg    
Margareha (Maja Greta) Larsdotter 1793-08-24 Björkeberg   Till Lind ? 1807
Sven Larsson Gammal 1797-10-16 Björkeberg   Till Godegård 1807. Gid 244.8.40500 är Sven struken från Gammalstorp. Ingen notering om varför.
Back
118M   
GID 274.19.36700 Giftermålet    GID 274.2.60400 Husförhör   GID 274.3.78700 Husförhör
GID 320.31.31600  Född: Lars Jörgensson Gammal 1751
GID 274.2.85200  Flyttar till Godegård 12 maj 1807.
GID 244.7.19700  +  20100 Gården Westervik i Godegård. Endast sonen Sven. Till Gammalstorp.
Information om Gammalstorp från Kristina Numa: Lars Gammal dog här 1821. Olof Larsson och hans hustru Karin Helena Lind med barn  bodde där åren 1936-41 och Lars Gammal  är Kristina Numas mormors morfars far.
Gammalstorp byggt 1810 av f.d soldaten Lars Gammal född 1751, siste boende var Olof Larsson född 1897, öde 1942.
6. Vreta Klosters Kompani (tidigare Secund Majorens Kompani)
Första Livgrenadjärregementet 
Utdrag ur rulla från generalmönstring Malmen 18 juni 1806
Nr Rote           Komp. Namn Ålder Tjänsteår Anm.
23 Gammalstorp 6 Lars Gammal 32 29 avsked
Ålder borde vara

56

Uppgifter om Lars Gammal och hans härkomst från soldatregistren har jag fått från K Numa.
Verifieringar i Genline gjorda av Ell.

ans härkomst från soldatregistren har jag fått från K Numa.
Verifieringar i Genline gjorda av Ell.