48

Henric Falk
(Hindric Falker)
Mjölnare i Duvedal i Vinnerstad där han gifte sig, en kort tid boende i Ekebyborna och senare i Ödeshög. Vid giftermålet benämns han Hammarsmed. De arbetar i Dufvedal som tillhör Wräknebro Rote. 1818 i Ekebyborna är han Undantagsägare. Benämns också som Falkner. Från år 1825 knipphammarsmed i Motala. Han synes någon tid ha ägt även Backgårdens knipphammare, vilken han bortarrenderade till C. V. Sandberg under sin bortovaro. Därjämte var han delägare i smedjan med sin broder Anders Johan Falk (Falker).
Född 1782-03-28 Motala  
Död 1839-03-14 Motala  
Gift 1808-08-21 Maja Gustafva Henricsdotter, Ekebyborna. Kusin med sin man.
Barn Födda Ort Döda Anm.
Maja Caisa Falk 1809-05-11 Vinnerstad 1864 Dotter 1  Sjuklig och dog ogift. Gid 409.12.21900 F
Carl Henric Falk I 1813-08-12 Vinnerstad 1881--06-18 Tab. 92. Son 1    Nr 24.  Kan ej finna födelsen.
Johan Gustaf Falk 1816-02-05 Vinnerstad 1879-11-24 Tab. 93. Son 2   Gid 409.12.23100 F
Anders Johan Falk 1818-10-02 Ekebyborna   Tab. 94. Son 3   Gid 282.21.66200 F
Adolf Fredric Falk 1821-06-25 Ödeshög 1852-07-15 Tab. 95. son 4   Gid 431.21.34700 F
Back GID 340.83.11900 F HF Inflyttad till Ödeshög (Brantefors?) från Ekebyborna  1820-11-07 Nr 65 Gid 431.17.63600
Son 3 till nr 96: GID 340.13.20500 HF Johan Gustaf Falk Utflyttad från Ödeshög till Motala 1825-10-08 Nr 29 Gid 431.17.65100
Gid 409.1.91900 Hf 1814-19 Vinnerstad. Inflyttad till Motala och Kniphammaren 1825-11 Nr 116 Gid 340.25.22000
Gid 340.8.57700 Hf 1824-29 Motala
Gid 409.12.6500 Gifta Vinnerstad.
Tab.75 Ref. till boken "Släkten Falk" samt  Genline.