60

Carl Persson Sågaredräng i Dufvedal. Torpare i Carlslunds Nybygge. Han kom från Vinnerstad 1826 till Motala.  (1822 mjölnare i Dufvedal?)
Född 1795-08-28 Strå, Ö. Redevads ägor.          Östergötlands län.
Död      
Gift 1818-03-15 Maja Eriksdotter, Helgona Östergötlands län
Barn Födda Ort Döda Anm.
Carolina Carlsdotter 1818-06-21 Dufvedahl   409.12.23500 F Vinnerstad  1)
Anders Petter Carlsson 1822-07-19 Dufvedahl   409.12.24000 F Vinnerstad  2)
Johanna Charlotta Carlsdotter 1825-10-14 Dufvedahl   409.12.24500 F Vinnerstad  3)
Carl Johan Carlsson 1828-06-11 Motala   340.32.37800 F Dufvedal      4)
Back GID 382.14.59500 F
60M GID 382.14.59900
GID 382.14.59500 Wräknebo Rote innefattar Charlottenborg.
GID 340.8.61500 Hf
GID 409.12.7000 G Carl Persson Maria Ericsdr. 15/3 1818. Brudg. dräng i tjänst hos mjölnaren Molander i Dufvedahl. Bruden piga därstädes med skriftl. äktenskapsbifall fr. modern enkan Inga Lisa Persdr. från Lagmansberga ägor i Hellgona sock. Lystes den 15 och 22 feb. ..?   ..?  vigde i kyrkan.
1 Carolina, 1818, 21 juni. Föräldrar: Sågardräng Carl Persson och dess hustru Maja Ericsdr i Dufvedahl. Vittnen: Insp. Wohlberg och hustrun från Charlottenborg. Smed. Svartling och dess hustru Greta fr. Dufvedahl.
2 Anders Petter, 1822, 19 juli. Mjöln. Carl Pehrsson och hustrun Maria Ericsdr i Dufvedahl. Vittnen: Skomak. Joh. Engström och dess hustru  xxxx?? dr Magnus Eriksson. Pigan Stina Lisa Hakfeldt i Dufvedahl.
3 Johanna Charlotta. 1825 14 oktober. Sågare vid Dufvedahl Carl Pehrsson och hustrun Maria Ericsdr. Vittnen: Mamsell Charlotta Cavallius och Herr Anders Joensson. Gifta Dr. Johannes Weterberg xxx Anna Greta Thorin?? och Dr Anders Pärsson och pigan Maja Stina Andersdr alla i Dufvedahl.
4 Carl Johan, 1828 11 juni. Dräng Carl Persson och hustrun Maja Ericsdr i Dufvedahl. Faddr: Byggm Carl Molander i Dufvedahl. Dr Göran ? Dufborg uti Dufedahls W xxx stad?. Erika hustru xx  Maja Eleonora Ducker i no Dufvedahl. Pigan Johanna Jonsdotter xxx.