Reiki Healing

 

Information och bakgrund!
Reiki är en form av japansk healing som skapades av Mikao Usui 1914. Reiki är en healingform som av utövarna anses vara mycket kraftfull.

Kroppen är en spegel av vår hälsa och när vi börjar förstå orsak och verkan kan vi släppa vår stress, våra problem och mentala blockeringar löses upp.  Bli en medveten person som kan ta tillvara kroppens egen läkande förmåga. När bekymmer och problem löses upp, får vi ett fritt flöde av energi och vi mår bättre. Under en Reikibehandling får man en energiförhöjning och det ger en avslappnande effekt för kroppen.  Man känner sig avstressad och lugn efteråt.

Idag klassas både Reikibehandlingar och utbildningar inom ämnet som rehabiliterande friskvård. Det innebär att Reiki är fullt avdragsgill och inte heller förmånsbeskattas.

Vetenskapsmän kallar vårt yttre energifält eller subtila anatomi för Bioplasma och enligt österländsk kultur kallas den Aura. Inom Reiki arbetar man med de olika energifälten samt de olika chakran som finns i kroppen.  Vetenskapen är på frammarch inom detta energiområde och vi ser fram emot ett slutligt erkännande av energiernas helande effekt.

 

Länkar:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reiki

http://www.reikiforbundet.se/

http://www.secourong.com/reiki.php