-  Munay Ki

 

Information och bakgrund!
Andiska Shamaner har praktiserat energi medicin i tusentals år och Alberto Villoldo, PhD, är en medicinsk antropolog och psykolog som blev initierad av andiska shamanska mästare. Han har grundat The Four Winds Society & The Light Body School efter att ha tillbringat 30 år i Anderna och Amazonas och tränat med shamanska mästare. Han är också författare till boken "Shaman, Healer, Sage, Mending the Past and Healing the Future with Soul Retrieval and Courageous Dreaming".

Datumet den 21 december 2012 är inte slutet på världen och inte det budskap som Mayaindianerna har i sin kalender. Vi genomgår olika energiförhöjande stadier och syftet är att höja de goda energierna och få ett slut på de dåliga;  krig, ovänskap, sjukdomar etc.  Kan det finnas en värld utan dessa dåliga energier och onda saker? Ja, varför inte?

 

Länkar:
http://www.munay-ki.org/

www.thefourwinds.com

http://www.vita-nova.nu/Munay-ki.asp

http://en.wikipedia.org/wiki/Alberto_Villoldo