- Matrix Reimprinting

 

Information och bakgrund!
Matrix Reimprinting kan transformera negativa och traumatiska minnen.  Vi kan också göra oss av med negativa övertygelser och känslor som skapats ur dessa tidigare upplevelser. Minnen transformeras  till positiva minnen.

Genom att komma in till minnen/trauma och omforma dem ges en förståelse och/eller förlåtelse för det som tidigare hänt och vi kan  släppa dem.  Det skapar en befrielse och lätthet i kroppen och vi känner oss bättre och friskare. Vi blir det också.

Detta är hjälp till självhjälp.

 

Länkar:   

http://www.karmichealingcenter.se/

http://www.youtube.com/watch?v=IGHgqOzv_dA

http://www.matrixreimprinting.com/website-feature-about-matrix.aspx